ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ


Περιγραφή


Κιγκλίδωμα εξωτερικού χώρου σε αυλότοιχο αποτελούμενο από ξεχωριστά πλαίσια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι κατασκευασμένα από κυλοδοκό σιδήρου 40x40x2mm με εσωτερικά δεσίματα από κυλοδοκό σιδήρου 40x20mm. Σε κάθε πλαίσιο υπάρχει πλάγια στήριξη έτσι ώστε να εδράζετε στην πρόσοψη του τοιχίου.
Το κιγκλίδωμα πλαισιώνει μεταλλική κουρμπαριστή κουπαστή από κυλοδοκό σιδήρου 80x40x2mm, και στις γωνίες των τοιχίων είναι τοποθετημένα τρισδιάστατα μεταλλικά πλαίσια επενδεδυμένα με λαμαρίνα σιδήρου ≠1,5mm, με την ίδια πλάγια στήριξη.

Δείγμα έργου