ΠΟΡΤΕΣ


Περιγραφή


Ανοιγόμενη και συρόμενη πόστα αυλής με επένδυση εξ ολοκλήρου με λαμαρίνα σιδήρου και τμήματα αυτών με διάτρητη λαμαρίνα. Ο σκελετός της πόρτας είναι κατασκευασμένος από κυλοδοκό σιδήρου 50x50x2mm ο οποίος είναι επενδεδυμένος και από τις δύο πλευρές με λαμαρίνα σιδήρου ≠1,5mm. Σε ισομετρικά παράλληλα ανοίγματα είναι προσαρμοσμένη στο κέντρο του πάχους της πόρτας, διάτρητη λαμαρίνα ≠2mm Ø5mm. Η ανοιγόμενη πόρτα εδράζεται και κλείνει σε σταθερά πλαίσια κατασκευασμένα κι αυτά από κυλοδοκό σιδήρου 50x50x2mm και 30x30x2mm, τα οποία φέρουν κάθετα παραλληλόγραμμα πλαίσια με διάτρητη λαμαρίνα.

Δείγμα έργου