ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Περιγραφή


Ο μεγαλύτερος εχθρός του σιδήρου, είναι ο ευοξείδωτος χαρακτήρας του. Η ιδιότητα του αυτή της οξείδωσης (κοινώς σκουριά) επέρχεται με την επαφή του γυμνού μετάλλου με τον αέρα και μόνο, ενώ η επαφή του με το υγρό στοιχείο επιταχύνει την διάβρωσή του.Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προστασία του με διάφορες μορφές βαφών, επιταχύνοντας έτσι την μακροζωία του.
Η βασική επεξεργασία που εφαρμόζεται ως συνήθως, είναι η βαφή των κατασκευών με δύο στρώσεις αστάρι μετάλλου (υπόστρωμα) και μία στρώση με το τελικό χρώμα μετάλλου.
Οι βαφές μετάλλων όμως που είναι διαθέσιμες ποικίλουν, πράγμα που συνάδει πώς όσο αυξάνεται η ποιότητα και το κόστος αυτών, τόσο επεκτείνεται ο χρόνος συντηρήσεις.

Δείγμα έργου