ΣΚΑΛΑ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ


Περιγραφή

Μεταλλική κυκλική σκάλα εσωτερικού χώρου κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από σίδηρο. Όλη η σκάλα στηρίζεται σε μία κολώνα κυλινδρικής διατομής φάρδους 30 εκατοστών, η οποία είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα σιδήρου πάχους ≠3mm, και εδράζεται στις πλάκες των δύο ορόφων που ενώνει. Περιμετρικά της κολώνας έχουν αναπτυχθεί τα μεταλλικά πατήματα, τα οποία είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα ≠3mm.
Σε κάθε τρίτο σκαλί έχει προσαρμοστεί μεταλλικό κολωνάκι 40x40x2mm, τα οποία συγκρατούν την κουπαστή της σκάλας η οποία είναι σωλήνα σιδήρου Ø 42mm ≠2mm.

Δείγμα έργου